Era of We

Era of We is transparency

About Us
VILKA VI ÄR

Kraften i lagarbete

Era of We tror på kraften i delad kunskap för att hjälpa andra att lyckas. Det kommer krävas en gruppinsats för att göra kaffebranschen till en livskraftig karriär för alla.

Vi vill säkra kaffeindustrins framtid genom att bygga en gemenskap som tror på kraften i transparens och samarbete.

Power

Vårt uppdrag

Anslut och stärk våra partner i att generera delat värde, nya intäktsströmmar och i slutändan ge en oöverträffad kaffeupplevelse för världens människor

Our Vision

Att vara ledare för en global rörelse, med den mest uppkopplade kaffegemenskapen i världen.

Syftet med Era of We

Era of We syftar till att öka kaffeböndernas inkomster genom att koppla deras hållbarhetsengagemang hela vägen till kaffet i din kopp.

Purpose

The voice of coffee that fights to rebalance rewards

Purpose

Vi strävar efter att lösa filtreringsdilemmat mellan producenter och konsumenter

Purpose

Ett framgångsrikt partnerskapsprogram som skapar synlighet och affärstillväxt för våra partner

Purpose

Ett prissystem med flera möjligheter för bönder

Förändringen börjar här

Vilka är de bästa hållbarhetsrutinerna för kaffeodlingar? Utforska olika hållbarhetsmetoder och hur gårdar kan planera framåt

Team work

Anti korruption och mot mutor

Kaffets röst som kämpar för att återbalansera belöningar

Team work

Diskriminering av individer

Ingen individ diskrimineras på grund av sexuell läggning, ålder, ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder eller civilstånd.

Team work

Mänskliga rättigheter och arbete

Vi är fast beslutna att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer och kommer inte att stå för barnarbete och/eller modernt slaveri med någon av våra partners.

Team work

Juridisk och etisk efterlevnad

Era of We bedriver sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Gå med idag