Era of We

Era av Vi är en teknikdriven lösning för transparent och pålitlig kaffehandel, effektiv hantering och ökat varumärkesvärde

About Us
VILKA VI ÄR

Kraften i lagarbete

På Era of We erbjuder vi en smidig och anpassningsbar helhetslösning för hantering av leveranskedjan som förenklar ditt arbete med transparens, inklusive regelefterlevnad, hållbarhetsverifiering och kvalitetsanspråk relaterade till produkter.

Vi strävar efter att säkra kaffets framtid genom att bygga ett system som säkerställer transparens för alla och främjar samarbete mellan alla intressenter i kaffets värdekedja.

Power

Vårt uppdrag

Att ge våra partners tillgång till djupgående och korrekta data om leveranskedjan och få konsumenterna att välja bättre kaffe, vilket i slutändan främjar transparens, spårbarhet och hållbarhet i hela leveranskedjan.

Vår vision

Att tillhandahålla en robust plattform för hantering av leveranskedjan som främjar en uppkopplad kaffegemenskap, vilket ytterligare möjliggör en transparent och hållbar framtid för både människor och planeten.

Vad vi erbjuder

Förbättra ditt affärssystem med programvara för hantering av data om leveranskedjan och revolutionera effekten av ditt kaffe.

Purpose

Sänk kostnaderna och minska den manuella belastningen genom att effektivisera och automatisera verifieringen av data i leveranskedjan.

Purpose

Vi strävar efter att lösa filtreringsdilemmat mellan producenter och konsumenter

Purpose

Ett framgångsrikt partnerskapsprogram som skapar synlighet och affärstillväxt för våra partner

Purpose

Ett prissystem med flera möjligheter för bönder

Förändringen börjar här

Vilka är de bästa hållbarhetsrutinerna för kaffeodlingar? Utforska olika hållbarhetsmetoder och hur gårdar kan planera framåt

Team work

Anti korruption och mot mutor

Sänk kostnaderna och minska den manuella belastningen genom att effektivisera och automatisera verifieringen av data i leveranskedjan.

Team work

Diskriminering av individer

Ingen individ diskrimineras på grund av sexuell läggning, ålder, ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder eller civilstånd.

Team work

Mänskliga rättigheter och arbete

Vi är fast beslutna att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer och kommer inte att stå för barnarbete och/eller modernt slaveri med någon av våra partners.

Team work

Juridisk och etisk efterlevnad

Era of We bedriver sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Boka en demo